I. Sra. M. Isabel Ferrer i Álvarez

Filiació

Fotografia de M. Isabel Ferrer i Álvarez
Llista Electoral:
Junts per Catalunya 
Partit Polític:
Junts per Catalunya 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Membre. Alta: 29.01.2018, BOPC, 8. Baixa: 08.06.2018, BOPC, 99.

Càrrecs parlamentaris

Més informació