I. Sra. Anna Tarrés i Campà

Filiació

Fotografia de Anna Tarrés i Campà
Llista Electoral:
Junts per Catalunya 
Partit Polític:
Junts per Catalunya 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Membre. Alta: 29.01.2018, BOPC, 8. Baixa: 22.12.2020.

Càrrecs parlamentaris

Més informació