Sra. Maria Sirvent Escrig

Filiació

Fotografia de Maria Sirvent Escrig

Dades electorals

Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular 
Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 26.01.2018.

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Membre. Alta: 26.01.2018.

Agenda d'avui

Dimecres, 23 de maig de 2018

09:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària
Sala de mesa

(Aparició al web: 22/05/2018)

Càrrecs parlamentaris

Més informació

Activitat

Dades de contacte

Declaracions de rendes, de béns, d'activitats i càrrecs i d'interessos econòmics