I. Sr. Josep M. Reguant i Gili

Filiació

Fotografia de Josep M. Reguant i Gili
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 15.09.1993. Baixa: 23.02.1995. Portaveu. Alta: 23.02.1995, BOPC, 317. Baixa: 26.09.1995.

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 03.04.1992. Baixa: 15.09.1993.

Càrrecs parlamentaris

Més informació