Sr. Julià de Jòdar Muñoz

Filiació

Fotografia de Julià de Jòdar Muñoz
Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Membre. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 11.01.2016, BOPC, 35.

Càrrecs parlamentaris

Més informació