Sr. Antonio Baños Boncompain

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Filiació

Fotografia de Antonio Baños Boncompain

Dades electorals

Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Circumscripció:
 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. President. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 12.01.2016, BOPC, 44.

Càrrecs parlamentaris

Més informació