I. Sr. Jesús Galiano Gutierrez

Filiació

Fotografia de Jesús Galiano Gutierrez
Llista Electoral:
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
Partit Polític:
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Ciutadans. Membre. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 15.03.2016, BOPC, 82.

Càrrecs parlamentaris

Més informació

Dades personals - biografia (Dades a tancament de legislatura)

Naixement i residència

Nascut a Ceuta el 1951. Viu a Barcelona (Barcelonès).


Formació i activitat professional

Diplomat en graduat social per l'Escola Social de Barcelona. Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. Màster en prevenció de riscos laborals a la Universitat Complutense de Madrid.
Professional liberal com a graduat social i advocat (1976-2007).


Trajectòria política i institucional

Afiliat a Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (C's) des del 2011.


Activitat cívica i cultural

Fa diverses col·laboracions en programes de ràdio com a assessor jurídic. Pertany a la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (ACCAPS) i a l'associació cultural Barcinonia. Soci del Club Holmes Place. Medalla al mèrit col·legial - 25 aniversari del Col·legi de Graduats Socials.