I. Sra. Carmina Castellví i Vallverdú

Filiació

Fotografia de Carmina Castellví i Vallverdú
Llista Electoral:
Junts pel Sí 
Partit Polític:
Junts pel Sí 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Membre. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 28.10.2017.

Càrrecs parlamentaris

Més informació

Dades personals - biografia (Dades a tancament de legislatura)

Naixement i residència

Nascuda a Lleida (Segrià) el 1967. Viu a Sort (Pallars Sobirà).


Formació i activitat professional

Llicenciada en dret. Curs sobre la Unió Europea, organitzat pel Patronat Català pro Europa amb la col·laboració de l'Escola Diplomàtica del Ministeri d'Afers Exteriors i la Comissió Europea, homologat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (2000-2001).
Advocada en exercici. Col·legiada de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida. Especialitzada per a la Jurisdicció de Menors del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. Advocada al Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Pallars Sobirà.
Secretària interventora del Servei d'Assistència Tècnica als municipis del Consell Comarcal del Pallars Sobirà pels municipis de Soriguera i Farrera des del 2009.
Oficial administrativa del Consorci Centre de Desenvolupament Rural (CEDER) Pallars, que gestionava la iniciativa comunitària LEADER II (1997-1998). Gerent del Consorci CEDER Pallars, que gestionava la iniciativa comunitària LEADER PLUS (2002-2008). Ponent al I Congreso de Desarollo Rural a Navarra, organitzat pel Fòrum Rural Mundial CEDERNA GARALUR i Mendinet (2005). Ponent a la jornada tècnica «Diversificació de l'economia en les zones rurals (PDR 2007-2013)», organitzada pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (2007). Ponent i organitzadora de les «Jornades tècniques per la creació d'una marca de qualitat que englobi els productes de restauració, agroalimentaris i d'artesania a les comarques de l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà» (2008).


Activitat cívica i cultural

Membre de l'Assemblea Nacional Catalana.