Excma. Sra. Sara Vilà Galan

Filiació

Fotografia de Sara Vilà Galan
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació

Dades personals - biografia (Dades a tancament de legislatura)

Naixement i residència

Rosselló (Segrià), 24 de setembre de 1979.


Formació i activitat professional

Llicenciada en filosofia per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en migracions, gènere i codesenvolupament. Màster en intervenció socioeducativa en contextos multiculturals a la Universitat de Lleida. Va ser becada per la Unió Europea dins el programa Tempus per fer un postgrau d'estudis euromediterranis a la Universitat del Caire (Egipte). Va obtenir el diploma d'estudis avançats en sociologia l'any 2007.


Trajectòria política i institucional

És regidora del Rosselló per Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i en els darrers dos anys ha estat secretària d'organització i responsable de l'oficina parlamentària d'ICV Lleida.


Activitat cívica i cultural

Ha estat tècnica d'interculturalitat i codesenvolupament de sindicats com la Unió de Pagesos, d'organitzacions no governamentals com el Casal dels Infants del Raval i del Consell Comarcal de les Garrigues, del Consell Comarcal del Segrià i de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.