Il·lm. Sr. Josep Cosconera Carabassa

Filiació

Fotografia de Josep Cosconera Carabassa
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació