I. Sr. Àngel Ros i Domingo

Filiació

Fotografia de Àngel Ros i Domingo
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialista. Membre. Alta: 17.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 16.01.2014, BOPC, 240.

Càrrecs parlamentaris

Més informació