I. Sra. Eva Piquer i Vinent

Filiació

Fotografia de Eva Piquer i Vinent
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 20.02.2013, BOPC, 31.

Càrrecs parlamentaris

Més informació