I. Sra. Anna Solé i Ramos

Filiació

Fotografia de Anna Solé i Ramos
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació