I. Sr. Pere Vila i Fulcarà

Filiació

Fotografia de Pere Vila i Fulcarà
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació