I. Sra. María de Llanos de Luna Tobarra

Filiació

Fotografia de María de Llanos de Luna Tobarra
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Portaveu adjunta. Alta: 16.12.2010. Baixa: 03.01.2012, BOPC, 223.

Càrrecs parlamentaris