I. Sra. Núria Carreras i Jordi

Filiació

Fotografia de Núria Carreras i Jordi
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 25.01.2010, BOPC, 620. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació