I. Sr. Antoni Llevot Lloret

Filiació

Fotografia de Antoni Llevot Lloret
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 20.05.2008, BOPC, 269. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació