H. Sr. Miquel Buch i Moya

Filiació

Fotografia de Miquel Buch i Moya
Llista Electoral:
Junts per Catalunya 
Partit Polític:
Junts per Catalunya 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Membre. Alta: 28.05.2019, BOPC, 347. Baixa: 22.12.2020.

Càrrecs

Més informació