I. Sra. Maria Àngels Cabasés Piqué

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Filiació

Fotografia de Maria Àngels Cabasés Piqué

Dades electorals

Circumscripció:
 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 31.03.2008, BOPC, 238. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació