I. Sra. Maria Àngels Cabasés Piqué

Filiació

Fotografia de Maria Àngels Cabasés Piqué
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 31.03.2008, BOPC, 238. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació