I. Sra. Rosa Maria Ferrer Valls

Filiació

Fotografia de Rosa Maria Ferrer Valls
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.03.2007, BOPC, 46. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació