I. Sr. Antoni Farrés i Sabater

Filiació

Fotografia de Antoni Farrés i Sabater
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya. Membre. Alta: 03.04.1992. Baixa: 26.09.1995.

Càrrecs parlamentaris

Més informació