I. Sra. Pia Bosch i Codolà

Filiació

Fotografia de Pia Bosch i Codolà
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 13.12.2006, BOPC, 15. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació