I. Sra. Pia Bosch i Codolà

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Filiació

Fotografia de Pia Bosch i Codolà

Dades electorals

Circumscripció:
 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 13.12.2006, BOPC, 15. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació