I. Sra. Pilar Pifarré i Matas

Filiació

Fotografia de Pilar Pifarré i Matas
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació