I. Sr. Daniel Pi i Noya

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Filiació

Fotografia de Daniel Pi i Noya

Dades electorals

Circumscripció:
 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 21.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 26.11.2008, BOPC, 369. Portaveu adjunt. Alta: 26.11.2008, BOPC, 369. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació