I. Sra. M. Rosa Fortuny i Torroella

Filiació

Fotografia de M. Rosa Fortuny i Torroella
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació