I. Sra. Carme Mas i Morillas

Filiació

Fotografia de Carme Mas i Morillas
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.06.2006, BOPC, 357. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació