I. Sra. Conxita Rodríguez Cara

Filiació

Fotografia de Conxita Rodríguez Cara
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 16.06.2006, BOPC, 357. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació