H. Sr. Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Filiació

Fotografia de Joan Manuel del Pozo i Àlvarez
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 25.01.2008, BOPC, 206.

Càrrecs parlamentaris

Més informació