H. Sr. Jordi William Carnes i Ayats

Filiació

Fotografia de Jordi William Carnes i Ayats
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 12.09.2007, BOPC, 127.

Càrrecs parlamentaris

Més informació