Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sra. Elisenda Albertí i Casas

Filiació

Fotografia de Elisenda Albertí i Casas
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 09.11.2004, BOPC, 112. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació