I. Sra. Elisenda Albertí i Casas

Filiació

Fotografia de Elisenda Albertí i Casas
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 09.11.2004, BOPC, 112. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació