Excm. Sr. Manel Ibarz i Casadevall

Filiació

Fotografia de Manel Ibarz i Casadevall
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 30.03.2004, BOPC, 40. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació