I. Sra. Maria Isabel Nonell Torras

Filiació

Fotografia de Maria Isabel Nonell Torras
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 27.01.2004, BOPC, 11. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació