I. Sra. Maite Selva i Huertas

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Maite Selva i Huertas

Declaració d'interessos econòmics (18/02/2022)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

- Alcaldessa de Begur des del 15/06/2019
- Vicepresidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) des del 08/10/2021
- Vocal al Consorci de la Costa Brava des del 15/06/2019

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

- Ajuntament de Begur:

- Assistència a Plens Municipals : 300€/sessió
- Assistència a Juntes de Govern Local: 300€/sessió

- Associació Catalana de Municipis (ACM):

- Comissió de Presidència (mensual) : 390€/sessió
- Comité Executiu (trimestral): 227,50€/sessió

-Consorci Costa Brava:

- Assistència al Ple (trimestral): 212,80€/sessió

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

- Alcaldessa de Begur
- Vicepresidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM)
- Vocal Consorci de la Costa Brava

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

- Presidenta de la Xarxa Cittaslow Espanya (municipis per la qualitat de vida Cittaslow)
- Vicepresidenta de la Xarxa Cittaslow Internacional (municipis per la qualitat de vida Cittaslow)

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat