I. Sr. Jordi Albert i Caballero

Declaració d'interessos econòmics (22/02/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

- Juliol 2015 - Gener 2018: Assessor al grup metropolità ERC-AM a Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
- Juny 2007 - Maig 2019 : Membre Junta General de SAB-URBÀ s.l. No remunerat
- Juny 2007 - fins a la seva dissolució: Membre Consell Administració Patronat Municipal Esports a Sant Andreu de la Barca (PME). Indemnització per assistències

- Juliol 2015 - Gener 2018: Conseller del Consell Administració IMPSOL. No remunerat
- Juliol 2015 - Gener 2018: Conseller del Consell d'Administració de l'IMET. No remunerat
- Juliol 2015 - Gener 2018: Membre del Consell General de l'ECOPARC-4 No remunerat. Setembre 2015 - Desembre 2016: Membre Executiva Nacional ERC
- Abril 2012 - Febrer 2020: President Federació Comarcal ERC Baix Llobregat i l'Hospitalet. No remunerat
- Febrer 2012 - fins a l'actualitat: Membre del Consell Nacional ERC. No remunerat
- Juny 2007 - Maig 2019: membre de l'Executiva Local ERC de Sant Andreu de la Barca. No remunerat
- Juny 2007 - Maig 2019t: Regidor a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Indemnització per assistències
- Fins al maig 2019 - Conseller al Consell Administració SAB-URBÀ s.l. (empresa pública). No remunerat

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

- Membre del Consell Nacional ERC. No remunerat

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat