I. Sra. Lorena Roldán Suárez

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Lorena Roldán Suárez

Declaració d'interessos econòmics (01/03/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

ACTIVITAT PROFESSIONAL FINS A JULIOL DE 2015: PERSONAL LABORAL A BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS (ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA). ACTUALMENT RESTO EN SITUACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS.

REGIDORA A L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA ENTRE EL 13/06/2015 I EL 25/01/2016

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

_

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

_

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

MEMBRE DELS SEGÜENTS CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ, ENTRE LES DATES 29-06-2015 I 19-02-2016:

- APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA SA
- EMPRESA MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE TARRAGONA SA
- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA SA
- SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES SA
- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA SA

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

_

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

_

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

_

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat

_