M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó

Declaració d'interessos econòmics (21/03/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Diputat al Parlament de Catalunya des del 17 de gener de 2018. 130è President de la Generalitat de Catalunya (12.1.16-27.10.17). Diputat al Parlament de Catalunya (26.10.15-27.10.17) . Diputat al Parlament de Catalunya (12.12.12-24.7.15). President AMI (17.7.15-15.1.16). Alcalde de Girona (1.7.11-11.1.16).Mancomunitat Intermunicipal del Gironès.Mancomunitat Urbanística Girona-Vilablareix-Salt.Patronat Call de Girona.Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona.Consorci Centre d'Acolliment La Sopa.Consorci per a la gestió de la Televisió Digital pública de la Demarcació de Girona.Fundació Privada Rafael Masó. Fundació Privada Auditori-Palau de Congressos.Patronat Catalunya Món.Fundació Privada Girona, Patronat i Futur.Fundació Privada Prudència Bertrana.Fundació Privada Joan Bruguera.Fundació Fira de Girona.Fundació Privada Museu del Cinema Col.lecció Tomàs Mallol. Fundació Parc Científic i Tecnològic. Fundació fita. Consell escolar Municipal-Consell Municipal d'Educació de Girona. Consell Municipal de la Gent Gran. Consell Municipal del Trànsit.Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Consell Econòmic i Social de Girona.Consell Director dels Convenis de Col·laboració entre els ajuntament de Girona, Salt i Sarrià de Ter.Comissió de Seguiment per a l'ús de la llengua catalana.Consell Participatiu per la Llengua.Consell Municipal de Sostenibilitat.Comissió de delimitació del Terme Municipal.Comissió de seguiment Conveni Sala Truffaut.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

TRARGISA. Iniciatives i Projectes Municipals,S.A. Societat d'economia mixta prestació servei de recollida de residus i neteja pública . Transports Municipals del Gironès, S.A. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de ter, S.A. Cementiri de Girona, S.A. Vivendes de Girona, S.A.

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat