I. Sra. Alba Metge Climent

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Alba Metge Climent

Declaració de béns (22/01/2020)

Capital mobiliari

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/12/2017 Moto