I. Sr. David Pérez Ibáñez

Tornar a la fitxa d'I. Sr. David Pérez Ibáñez

Declaració de béns (12/07/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2000 90.011,65 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 2014 7.486,90 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2000 7.764,46 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2000 7.764,46 € 
Finca rústica Propietat 100% Herència 1997 2,67 € 
Finca rústica Propietat 100% Herència 1997 238,08 € 
Finca rústica Propietat 100% Herència 1997 2,51 € 
Habitatge Propietat 100% Altres 2020 60.723,47 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 23.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 18.073,17 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
24/01/2018 Lexus NX300H 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari 144.468,00 €
Préstec Hipotecari 60.723,47 €