I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

Declaració de béns (08/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2005 336.566,78 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1996 233.146,24 € 
Altres immobles urbans Propietat 50% Donació 1988 15.221,40 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 22.861,53 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 130.658,22 €

Títols que superen els 50.000 € en una mateixa entitat

Classe de títolEmissorNombreValor
Accions Prom. Locales IND. S.L. 5.999,33 130.658,22 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 116.167,21 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
19/12/2014 Volkswagen Golf TDI DSG Aut. (segona mà, primera matriculació 2011) 

Altres béns i drets i obres d'art que superen individualment els 10.000 €

DescripcióValor
Pintura 10.000,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari BBVA 251.284,64 €
Préstec Personal 10.433,63 €