Sra. Nogay Ndiaye i Mir

Tornar a la fitxa de Sra. Nogay Ndiaye i Mir

Declaració de béns (03/03/2022)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Finca rústica Propietat 50% Altres 2020 80.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 4.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
08/03/202 TOYOTA RAV 4 HYBRID 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
PRÉSTEC DE CONSUM 5.023,41 €
PRÉSTEC DE CONSUM 22.000,00 €