I. Sr. Sergio Macián de Greef

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Sergio Macián de Greef

Declaració de béns (08/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2010 152.500,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2010 15.000,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 50% Herència 2019 59.599,37 € 
Local Propietat 33,33% Herència 2019 27.900,69 € 
Local Propietat 33,33% Herència 2019 23.275,30 € 
Altres immobles urbans Propietat 100% Donació 2020 23.564,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 5.733,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstamo hipotecario 115.763,50 €