I. Sra. Isabel Lázaro Pina

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Isabel Lázaro Pina

Declaració de béns (08/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2016 215.390,00 € 
Local Propietat 12,50% Herència 1983 50.000,00 € 
Habitatge Propietat 12,50% Herència 1996 45.000,00 € 
Habitatge Propietat 5,55% Compravenda 2003 12.000,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
Compra de una Concesión administrativa de una plaza de párking sito en Rambla Nova, vigente hasta el año 2065.

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 4.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/12/2018 Mini Contryman 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipotecari 160.128,44 €