I. Sr. Alberto Tarradas Paneque

Declaració de béns (09/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 3.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
28/06/2016 Seat Ibiza 
24/05/2016 Volkswagen Touran