I. Sra. Helena Bayo Delgado

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Helena Bayo Delgado

Declaració de béns (02/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2005 520.236,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2010 146.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2015 44.000,00 € 
Finca rústica Propietat 25% Compravenda 2018 15.000,00 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 2017 23.000,00 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 2017 25.000,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 33,33% Herència 2010 1.371.171,86 € 
Habitatge Propietat 33,33% Herència 2010 104.648,96 € 
Habitatge Propietat 33,33% Herència 2010 63.007,22 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 21.720,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 2.291,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 10.913,57 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
23/06/2020 Suzuky Ignis Blanc  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipoteca oberta 279.593,95 €