I. Sr. David González Chanca

Tornar a la fitxa d'I. Sr. David González Chanca

Declaració de béns (01/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 7.000,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 6.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
15/01/2020 Ford Kuga Sport-Line