Sra. Laia Estrada Cañón

Tornar a la fitxa de Sra. Laia Estrada Cañón

Declaració de béns (08/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 25.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
02/05/2010 SEAT Ibiza (1997)