Sr. Pau Juvillà Ballester

Tornar a la fitxa de Sr. Pau Juvillà Ballester

Declaració de béns (05/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Herència 2016 63.055,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2008 96.055,00 € 
Finca rústica Propietat 10% Herència 2016 280,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 46.637,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 1.733,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
JLP ENTERPRISES SL 49% administrador solidari 20.090,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
30/4/2012 Volkswagen Touran 
05/8/2018 HD Street 750