Sra. Montserrat Vinyets Pagès

Tornar a la fitxa de Sra. Montserrat Vinyets Pagès

Declaració de béns (09/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2010 300.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 11.794,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 16.573,25 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/03/2013 Volkswagen Golf 
12/07/2019 HONDA SH125 SCOOPY 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec hipotecari 81.718,50 €