Sr. Dani Cornellà Detrell

Tornar a la fitxa de Sr. Dani Cornellà Detrell

Declaració de béns (10/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Garatge Propietat 50% Compravenda 2007 12.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2014 82.500,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2007 141.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 1.500,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
10/04/2005 Citroen Berlingo 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec hipotecari 30.500,00 €