Sra. Basha Changue Canalejo

Tornar a la fitxa de Sra. Basha Changue Canalejo

Declaració de béns (08/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 3.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
AFROFEMKOOP SCCL 25% Sòcia treballadora 787,50 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
31/03/2018 DAEWOO TACUMA